Ποιοί είμαστε

Η "Energy and Technology" είναι μια τεχνική εταιρεία που εκπονεί μελέτες και σχέδια τα οποία στη συνέχεια εφαρμόζει στην κατασκευή, με σκοπό να παραδώσει λύσεις "με το κλειδί στο χέρι" για ιδιωτικά και δημόσια έργα. Η ομάδα των μηχανικών, σχεδιαστών και του εργατοτεχνικού προσωπικού έχει σαν μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών της. Τα μέλη μας με εξειδικευμένες σπουδές και μεγάλη εμπειρία σε ευρύ φάσμα μελετών και κατασκευών, είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να φέρουν εις πέρας δύσκολα και απαιτητικά έργα.