Πιστοποιημένοι KNX Συνεργάτες - Προγραμματιστές

Certified KNX Partner - Integrator
Απομακρυσμένος Έλεγχος - Παρακολούθηση - Διασύνδεση Συστημάτων

Το ΚΝΧ είναι το Ευρωπαϊκό Πρότυπο στον κτιριακό αυτοματισμο, με περισσότερες από 300 εταιρείες και χιλιάδες προϊόντα, τα οποία μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη αυτοματισμού..
Φωτισμός - Ρολλά - Μέσα σκίασης - Συστήματα ψυξης/θερμανσης - Συστήματα προσβασης - Συναγερμοι, είναι λίγα μόνο από τα συστήματα που μπορούμε να ελέγξουμε.
Η Energy and Technology ως πιστοποιημένη εταιρεία "ΚΝΧ PARTNER" διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία να σχεδιάσει και υλοποιήσει ΚΝΧ έργα τόσο σε οικιακό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.


Δείτε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας: Παρεχόμενες Υπηρεσίες