Θερμογραφία

Thermal Imaging
Ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια ενός έμπειρου Μηχανικού

Μια σημαντική βοήθεια σε περίπλοκα εργοτάξια. Προβλήματα αόρατα στο ανθρώπινο μάτι όπως διαρροές, αγωγοί με ζημιες, εξοπλισμός που δυσλειτουργεί, μπορούν να εντοπιστούν έγκαιρα πριν γίνουν χρόνια προβλήματα γλιτώνοντας χρόνο και μειώνοντας το κόστος επισκευών.
Μικρού και μεγάλου μεγέθους φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να ελεγχθούν για μειωμένη παραγωγή και αστοχίες υλικών σε σύντομο χρόνο με τη χρήση θερμοκάμερας.
Επίσης με την θερμογραφία ελέγχονται βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπως ηλεκτρικοί πίνακες διανομής, αντλίες, ατμολέβητες και δίκτυα διανομής υγρών για σφάλματα.

Δείτε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας: Παρεχόμενες Υπηρεσίες