Ξενοδοχειακός Αυτοματισμός με χρήση KNX


Ξενοδοχειακή Μονάδα εμπιστεύτηκε την Energy and Technology για την σχεδίαση και εφαρμογή κτιριακού αυτοματισμού.
Στην ξενοδοχειακή μονάδα εγκαταστάθηκε σύστημα ελέγχου πρόσβασης δωματίων, απομακρυσμένος έλεγχος ψύξης/θέρμανσης, αυτοματοποιημένη λειτουργία συστήματος Ζεστού Νερού Χρήσης και φωτισμού ανάλογα με την πληρότητα του ξενοδοχείου.
Επιπλέον διασυνδέθηκαν τα συστήματα της ανακυκλοφορίας Ζεστού Νερού Χρήσης, των αντλιών και αυτοματισμών της κολυμβητικής δεξαμενής, ενώ αυτοματοποιήθηκε και η χρήση των σκιάστρων για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας.

Με την χρήση του προτύπου ΚΝΧ είναι δυνατός ο έλεγχος και η σύνδεση πρακτικά όλων των επιμέρους συστημάτων ενός κτιρίου.
Η εξοικονόμηση ενέργειας με τον κατάλληλο έλεγχο, προγραμματισμό και παρακολούθηση μπορεί να φτάσει σε τέτοια επίπεδα ώστε η απόσβεση ενός τέτοιου συστήματος να γίνεται σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα.