Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Πολυτελείς Κατασκευές

Στόχος μας η κατασκευαστική αρτιότητα.
Read more

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Κατασκευή Κολυμβητικών Δεξαμενών

Read more

Μελέτες Φωτισμού

Δημηουργήστε Μοναδικά Σενάρια Φωτισμού
Read more

Έξυπνος Κτιριακός Έλεγχος - ΚΝΧ

Απομακρυσμένος Έλεγχος - Παρακολούθηση - Διασύνδεση Συστημάτων
Read more

Μελέτη - Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Μείωση Ενεργειακού Κόστους - Μεγιστοποίηση Ηλιακής Παραγωγής
Read more

Θερμογραφικός Έλεγχος

Ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια ενός έμπειρου Μηχανικού

Read more

Λύσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης για Κατοικίες και Εμπορικά Κτίρια

Αναβάθμιση Ενεργειακής Κατηγορίας - Εξοικονόμηση Ενέργειας
Λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας μέσω μείωσης κόστους φωτισμού, ψύξης - θέρμανσης, μείωση απωλειών κελύφους.


3D Μοντελοποίηση - Απεικόνιση

Read more

Maintenance services

You own a villa or planning to build one? It's Maintenance is in good hands.

Read more