Μελέτη - Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Μείωση Ενεργειακού Κόστους - Μεγιστοποίηση Ηλιακής Παραγωγής

O νέος νόμος για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα επιτρέπει την εγκατάστασή τους τόσο σε κατοικίες όσο και σε επαγγελματικούς χώρους.
Οι εγκαταστάσεις προορίζονται για την μείωση του κόστους για ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του ενεργειακού συμπψηφισμού της παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας
Δίνεται η δυνατότητα λοιπόν στους αυτοπαραγωγούς να ελαχιστοποιήσουν ή και μηδενίσουν το ενεργειακό κόστος, μέσω της εγκατάστασης κατάλληλα διαστασιολογημένου φωτοβολταϊκού συστήματος.

Δείτε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας: Παρεχόμενες Υπηρεσίες